BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r., poz.1591/ze zm./ zwołuję na dzień 19 marca 2013r. o godz. 1000 XXV sesję VI kadencji Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Uchwalenie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Lutowiska.
 5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2013r. oraz informacja o realizacji Programu w 2012r.
 6. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Stuposiany.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej.
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy

  Tadeusz Kluz

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31