BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

21

imieniny:

Jana
Moniki
Wiktora

 
Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2018r. poz. 994 z późn. zm./ zwołuję na dzień  07 maja   2019r. o godz.  1000 VI  sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2.  Stwierdzenie prawomocności  obrad.

 3. Informacja o jakości wody z wodociągu w Mucznem.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw  obywatelskich, zasad tworzenia komitetów  inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji  obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

5 .Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci szkół.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lutowiska na lata 2019 – 2022. /program znajduje się na stronie www.lutowiska.pl/.

8. Informacja – ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

9.  Informacja o pracy Wójta między sesjami.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie obrad sesji.

Wróć

Kalendarz

p Maj 2022 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31