BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

13

imieniny:

Antoniego
Gracji
Lucjana

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

 Na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2019r. poz. 506  z późn. zm./ zwołuję na dzień 12 listopada 2019r. o godz. 1000 X sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.

2.  Stwierdzenie prawomocności  obrad.

3.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

7. Rozpatrzenie petycji w sprawie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia pomnika przyrody.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwale budżetowej na 2019r.

12. Informacja o pracy Wójta między sesjami.

13.  Wolne wnioski i zapytania.

14.  Zakończenie obrad sesji.

 

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2024 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30