BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

17

imieniny:

Brunony
Sławomira
Wery

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U  z 2019r. poz. 506/ zwołuję na dzień 30 grudnia 2019 r., o godz. 1000 XI sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2020 rok.
 4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy  Lutowiska.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę  w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek  i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nagród  ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia
  dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lutowiska.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia średniej ceny  jednostki paliwa w Gminie Lutowiska na rok szkolny 2019/2020.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Budżetowej Gminy Lutowiska na 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  i Przeciwdziałania  Narkomanii w Gminie Lutowiska za  2019 rok.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych  i Przeciwdziałania  Narkomanii w Gminie Lutowiska na rok 2020.
 7. Informacja o pracy Wójta  między sesjami.
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zakończenie obrad sesji. 

Wróć

Kalendarz

p Maj 2022 n
P W Ś C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31