BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Sierpień

19

imieniny:

Emilii
Julinana
Konstancji

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U  z 2019r. poz. 506/ zwołuję na dzień 13 marca 2020r. o godz.1000 XIII  sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XII sesji  Rady Gminy.
 4. Uchwalenie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na 2020 rok.
 5.  Informacja o realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi” w 2019r.
 6. Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach.
 7. Informacja o realizacji Programu Wspierania Rodziny.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia mpzp obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „Skorodne 4”.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia mpzp obszaru położonego w miejscowości Lutowiska pod nazwą „ Skorodne 1”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 12. Rozpoznanie petycji w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy.
 13. Rozpatrzenie wniosku o obniżenie podstawy stawki podatku od nieruchomości.
 14. Informacja o pracy Wójta  między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad sesji.  

Wróć

Kalendarz

p Sierpień 2022 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31