BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

04

imieniny:

Christy
Helgi
Karola

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r., poz.1591/ze zm./ zwołuję na dzień 08 maja 2013r. o godz. 1000 XXVI sesję VI kadencji Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3.  Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4.  Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
 5.  Informacja o funkcjonowaniu ochrony przeciwpożarowej.
 6.  Uchwalenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Lutowiska.
 7.  Informacja o pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 8.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9.  Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 10.  Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
 11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/123/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
 12.  Zmiany w budżecie gminy na 2013r.
 13.  Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Lutowiska”.
 15.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XX/146/09 z 17-03-2009r. w sprawie projektu systemowego.
 16.  Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 17.  Wolne wnioski i zapytania.
 18.  Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kluz 

Wróć

Kalendarz

p Czerwiec 2023 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30