BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

17

imieniny:

Aleksego
Bogdana
Martyny

 
Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Strona główna /

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r., poz.1591/ze zm./ zwołuję na dzień 6 czerwca 2013r. o godz. 10:00 XXVII sesję VI kadencji Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2012r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Bieszczadzkiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2013r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania majątku Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej.
  12. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  13. Wolne wnioski i zapytania.
  14. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kluz

Wróć

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31