BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Listopad

26

imieniny:

Leona
Leonarda
Lesławy

 
Strona główna /

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZA 2021 ROK.

Strona główna /

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZA 2021 ROK.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) Rada Gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium. Nad przestawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem mogą zabierać również głos mieszkańcy Gminy Lutowiska. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu przez Przewodniczącego Rady według kolejności otrzymania zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Lutowiska odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 27 czerwca 2022 roku, do godz. 1500, w pok. Nr 2 Urzędu Gminy Lutowiska.

Marek Ostrowski

Przewodniczący Rady Gminy

Wróć

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

2022-10-26 14:29

Informacja

Kalendarz

p Listopad 2022 n
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30