BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Luty

21

imieniny:

Eleonory
Lenki
Kiejstuta

 
Strona główna /

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Strona główna /

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wójt Gminy Lutowiska informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Lutowiska zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. 

Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do Urzędu Gminy Lutowiska - pokój nr 15 (osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu, poczty elektronicznej na adres: magda@lutowiska.plw terminie do dnia 30 listopada 2022 r. 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Lutowiska, pokój nr 15 oraz na stronie internetowej www.lutowiska.pl 

Należy pamiętać, że zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wszelkie wymagania określone w przepisach odrębnych. W zależności od rodzaju urządzeń przed rozpoczęciem ich budowy wymagane jest min. uzyskanie pozwolenia na budowę bądź dokonanie zgłoszenia robót budowlanych. 

Jednocześnie informuję, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga  dokonania zgłoszenia Wójtowi Gminy Lutowiska zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973).

Należy pamiętać również, że w myśl art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług podmiotów, świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uwaga!

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Wróć

Kalendarz

p Luty 2024 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29