BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Czerwiec

14

imieniny:

Bazylego
Elizy
Justyny

Aktualności /

Archiwum aktualności

Luty 2013

Sprawozdanie z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych

W odpowiedzi na ogłoszony przez wójta gminy Lutowiska w dniu 18 lutego 2013 nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013 nie wpłynęła żadna kandydatura. Nabór ogłoszony był w celu włączenia do prac komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych. W związku z powyższym oraz zgodnie z art.15 pkt. 2 a ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Komisja konkursowa przystąpi do pracy bez udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Więcej...

Zmiana Sołtysa w Dwerniku

W dniu 26.02.2013r. mieszkańcy Sołectwa Dwernik wybrali nowego sołtysa. Została nim Pani Joanna Bober z Nasicznego. Dotychczasowa Sołtys Pani Grażyna Kądziołka zrezygnowała z pełnionej funkcji. Dziękujemy Pani Grażynie za zaangażowanie i życzymy Pani Joannie sukcesów i zadowolenia z pełnionej funkcji.

Więcej...

Memorandum w sprawie Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w uroczystym podpisaniu memorandum  powołującym do życia  Park Gwiezdnego Nieba "Bieszczady". Podpisanie memorandum wraz z konferencją tematyczną odbędzie się 8 marca 2013 roku o  godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska. Celem powołania parku jest edukacja ekologiczna - propagowanie ochrony środowiska nocnego w zakresie ochrony przed sztucznym, nadmiernym światłem, ochrona przyrody oraz promocja turystyki astronomicznej i ekologicznego rozwoju regionu.

Więcej...

Memorandum w sprawie Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w uroczystym podpisaniu memorandum  powołującym do życia  Park Gwiezdnego Nieba "Bieszczady". Podpisanie memorandum wraz z konferencją tematyczną odbędzie się 8 marca 2013 roku o  godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lutowiska. Celem powołania parku jest edukacja ekologiczna - propagowanie ochrony środowiska nocnego w zakresie ochrony przed sztucznym, nadmiernym światłem, ochrona przyrody oraz promocja turystyki astronomicznej i ekologicznego rozwoju regionu.

Więcej...

Nabor kandydatow na czlonkow komisji

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2013.

W Urzędzie Gminy tworzona jest baza kandydatów na członków komisji konkursowych, których zadaniem jest ocena i opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Lutowiska.

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2013 roku

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Lutowiska w 2013 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 oraz art.11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

Więcej...

Znaleziono Psa

Znaleziono psa w typie Beagle. Piesek błąkał się w okolicach miejscowości Smolnik. Pies jest bardzo grzeczny i łagodny. Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Lutowiska Tel. +48 134610013. 

Więcej...

Czas na aktywność w Gminie Lutowiska 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach informuje, że w dniu 11 lutego o godz.10,00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Lutowiska odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do udziału w projekcie pt. „Czas na aktywność w Gminie Lutowiska” realizowanym w ramach Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII POKL na rok 2013.

Więcej...

Kalendarz

p Luty 2013 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28