BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

24

imieniny:

Bony
Horacji
Jerzego

Aktualności /

Archiwum aktualności

Marzec 2013

Informacja o wyłączeniu nadajnikow w Gminie Lutowiska

Informujemy mieszkańców że w dniu 19 marca 2013r. w nadajnikach na terenie Gminy Lutowiska zostanie wyłączony. sygnał naziemnej telewizji analogowej.

Szczegółowy harmonogram:

ZATWARNICA - 19 marca 2013  roku o godz. 11:00
STUPOSIANY -  19 marca 2013  roku o godz. 14:00
LUTOWISKA   - 19 marca 2013  roku  o godz.17:00

Naziemna telewizja cyfrowa zastąpi telewizję analogową. Oznacza to, że widzowie, którzy nie wyposażą się we właściwy sprzęt do jej odbioru, utracą możliwość odbierania telewizji naziemnej.

Więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r., poz.1591/ze zm./ zwołuję na dzień 19 marca 2013r. o godz. 1000 XXV sesję VI kadencji Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Uchwalenie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Lutowiska.
 5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani na 2013r. oraz informacja o realizacji Programu w 2012r.
 6. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lutowiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Nadleśnictwa Stuposiany.
 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2013r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej.
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zakończenie obrad sesji.

Więcej...

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu - I edycja

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o. ogłasza rozpoczęcie I edycji rekrutacji  uczestniczek/Uczestników do projektu pt. "Wsparcie przedsiębiorców na starcie" w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI PO KL Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.

Dokumenty rekrutacyjne w ramach I edycji rekrutacji przyjmowane są od 15.03.2013 do 15.04.2013 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Miejsce składania dokumentów:
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17
38-700 Ustrzyki Dolne

Więcej...

Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” oficjalnie powołany!

8 marca 2013r. za nami. To właśnie tego dnia w Lutowiskach grupa 12 współpracujących ze sobą instytucji - partnerów podpisała MEMORANDUM powołujące do życia Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”. Powołany do istnienia obszar ma na celu ochronę ciemnego, rozgwieżdżonego nieba przed zanieczyszczeniem światłem pochodzenia cywilizacyjnego oraz umożliwienie obserwacji nocnego nieba w jego naturalnej postaci.

Więcej...

Pierwsze spotkanie robocze partnerów w Lutowiskach

Dnia  8.03.2013r. w budynku Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach odbyło się pierwsze spotkanie robocze partnerów w ramach projektu „Bieszczady, Niebo i Gwiazdy. Nowe produkty turystyki przyrodniczej w Gminie Lutowiska”. Stronę słowacką reprezentowali: starosta Jan Karekanic (Obec Stakcin), Miroslaw Bober (zastępca Starosty) oraz Igor Kudzej – dyrektor obserwatorium astronomicznego w Humennym. Ze strony gospodarza w spotkaniu wzięli udział wójt Krzysztof Mróz wraz z zespołem projektowym: Jakubem Doliwą ( koordynator projektu), Iwoną Mielcarek (skarbnik gminy – specjalista ds. rozliczeń finansowych w projekcie) i Iwoną Filus (asystent koordynatora). Mieliśmy także przyjemność gościć Panią Martę Polechońską – dyrektor Zespołu Szkół w Lutowiskach.

Więcej...

Kalendarz

p Marzec 2013 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31