BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

29

imieniny:

Benity
Maksymiliana
Teodozji

Aktualności /

Archiwum aktualności

Czerwiec 2013

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r., poz.1591/ze zm./ zwołuję na dzień  28 czerwca  2013r. o godz. 1130  XXVIII  sesję VI kadencji Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad  Urzędu Gminy.

Więcej...

Obóz astronomiczny w Lutowiskach

W weekend od 14 do 16 czerwca 2013 r. w Lutowiskach gościła grupa 12 słowackich dzieci – uczestników zorganizowanego w ramach projektu obozu astronomicznego. Młodzi adepci astronomii przyjechali do Lutowisk z naszej partnerskiej miejscowości Stakcin, gdzie uczą się w tamtejszej szkole podstawowej i biorą udział w zajęciach koła astronomicznego.

Więcej...

II warsztaty astronomiczne

W dniach 12-13 czerwca 2013 r. w Obserwatorium Astronomicznym na Kolonickim Sedle na Słowacji odbyły się II warsztaty z cyklu „Astronomia - niewykorzystana atrakcja Bieszczadów”. W zajęciach wzięła udział grupa 19 uczestników, głównie gestorów z terenu Gminy Lutowiska. Gospodarzem warsztatów był Pan Igor Kudzej, dyrektor placówki.

Więcej...

Informacja dla mieszkańców Gminy Lutowiska

Szanowni Państwo

 Zgodnie z zapisami znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Lutowiska. W związku z koniecznością dostosowania gospodarki odpadami do wymogów Unii Europejskiej, Gmina zobligowana została do odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych przez jej mieszkańców. W tym celu Rada Gminy w Lutowiskach przyjęła Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Lutowiska. Podjęła również stosowne uchwały dotyczące wysokości opłaty za odbieranie odpadów, metody jej naliczania, wzoru deklaracji, a także trybu, sposobu i częstotliwości jej wnoszenia.

 Druk deklaracji jest podstawowym dokumentem, służącym do naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Lutowiska. W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, należy podać datę i przyczynę nastąpienia zmiany. Obowiązek złożenia nowej deklaracji następuje w momencie zmiany stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy a także w momencie zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i zmiany ilości odpadów wytwarzanych na nieruchomości niezamieszkałej.

Obecnie w związku ze zmianą stawki opłaty proszę o złożenie korekty deklaracji w Urzędzie Gminy w Lutowiskach (pokój nr 12) lub złożenie deklaracji po raz pierwszy przez osoby, które jej nie złożyły.

 W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt w drodze decyzji samodzielnie określi wysokość opłaty, jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze (art. 6 o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Więcej...

Odbyły się pokazy astronomiczne w Stuposianach

W piątek, 31 maja 2013 r. w godzinach wieczornych przy Centrum Informacyjnym PGN „Bieszczady” odbyły się otwarte pokazy astronomiczne, w których wzięło udział ok. 40 osób  - mieszkańców i turystów odwiedzających Bieszczady. 

Więcej...

Centrum Informacyjne Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” w Stuposianach już otwarte

Informujemy, że w miniony piątek, 31 maja, w samo południe odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Informacyjnego Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” w Stuposianach. W uroczystości otwarcia udział wzięło ponad 20 zaproszonych gości,  głownie partnerów inicjatywy Park Gwiezdnego Nieba „Bieszczady” oraz miłośników astronomii z regionu. Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonała Pani Marta Polechońska – dyrektor ZS w Lutowiskach i jednocześnie gospodarz schroniska w którym mieści się Centrum oraz Pani Zofia Bacior – Michalska -  Sekretarz Urzędu Gminy Lutowiska.

Więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 142 z 2001r., poz.1591/ze zm./ zwołuję na dzień 6 czerwca 2013r. o godz. 10:00 XXVII sesję VI kadencji Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Więcej...

Kalendarz

p Czerwiec 2013 n
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30