BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

Aktualności /

Archiwum aktualności

Styczeń 2015

Komunikat dla płatników składek w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

Więcej...

Informacja

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lutowiskach informuje ,że rozpoczyna pracę nad tworzeniem Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Lutowiska na rok 2015.

Więcej...

Wybory organów sołectwa 2015r.

Zarządzeniem Nr 1/2015 Wójta Gminy Lutowiska Został ustalony terminarz zebrań sołeckich na których mieszkańcy dokonają wyboru sołtysa i rady sołeckiej:

 4.02.2015r. godz. 1630 sołectwo Ustrzyki Górne, miejsce: Zajazd „Pod Caryńską”

 6.02.2015r. godz. 17oo sołectwo Lutowiska, miejsce: sala kinowa

 9.02.2015r. godz. 16oo sołectwo Zatwarnica, miejsce: Hotel BARR /sala konferencyjna/

10.02.2015r. godz. 17oo sołectwo Stuposiany, miejsce: Szkolne Schronisko Młodzieżowe

11.02.2015r. godz. 17oo sołectwo Smolnik, miejsce szkółki N-ctwa Lutowiska

12.02.2015r. godz. 17oo sołectwo Dwernik, miejsce: remiza w Dwerniku

13.02.2015r. godz. 17oo sołectwo Chmiel, miejsce: świetlica

         Zasady wyborów określają Statuty sołectw. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród kandydatów zgłoszonych na Zebraniu Wiejskim przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Kandydatem na Sołtysa i członka Rady Sołeckiej (bierne prawo wyborcze) może być osoba, której przysługuje prawo wybierania do Rady Gminy.

Więcej...

Informacja dla mieszkańców Gminy Lutowiska

Informujemy, że rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Jest to nowy program , dzięki któremu osoby najuboższe w Polsce będą otrzymywać pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków. Instytucją zarządzającą Programem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z wytycznymi wsparcie trafiać będzie wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 8 , których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej . Na naszym terenie rozprowadzaniem żywności będzie zajmował się Polski Czerwony Krzyż, natomiast kwalifikowaniem osób do pomocy zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Osoba będzie musiała zgłosić się do OPS. w celu wypełnienia skierowania upoważniającego do odebrania żywności.

Więcej...

Kalendarz

p Styczeń 2015 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31