BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

Aktualności /

Archiwum aktualności

Styczeń 2020

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U  z 2019r. poz. 506/ zwołuję na dzień 12 lutego 2020r., o godz. 1000 XII sesję Rady Gminy Lutowiska, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy.

Więcej...

Informacja o realizacji projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach”

Gmina Lutowiska realizuje projekt pn  „Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, Działanie 4.1 „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń”. Ramy czasowe projektu : od 25.04.2019 do 30.09.2020.

Więcej...

Zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców – warsztaty umiejętności wychowawczych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach  zaprasza do możliwości udziału
w warsztatach wychowawczych. Zajęcia warsztatowe dla rodziców stwarzają okazję do:

- wymiany doświadczeń

- dostarczenia wsparcia w sytuacjach trudnych

- psychoedukacji

- analizy przypadków

- lepszego rozumienia dynamiki relacji rodzic – dziecko 

Termin:

17.01.2020 r.

24.01.2020 r.   

Zgłoszeń należy dokonywać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lutowiskach lub telefonicznie pod numerem telefonu 13 461 00 55

Więcej...

Kalendarz

p Styczeń 2020 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31