BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Kwiecień

16

imieniny:

Bernarda
Biruty
Erwina

Aktualności /

Archiwum aktualności

Lipiec 2020

Komunikat o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Stuposianach

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach informuje, że w dniu 22.07.2020r. przez firmę JARS zostały pobrane próbki z wodociągu Stuposiany – badania przeglądowe. W dniu dzisiejszym, tj. 27.07.2020r. otrzymaliśmy wstępne wyniki badań pobranych próbek. Stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w związku z powyższym woda będzie dostarczana w beczkowozie.

Więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z  08 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2019r.  poz. 506,  ze zm.) oraz  art.  15zzx  ust.  1  i  2 ustawy z  02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XVI sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 10 lipca 2020 r. o godzinie 10:00.

Więcej...

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ZA 2019 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie Gminy za rok 2019 w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Więcej...

Kalendarz

p Lipiec 2020 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31