BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

24

imieniny:

Joanny
Zdenka
Zuzanny

Aktualności /

Archiwum aktualności

Styczeń 2021

Informacja o naborze na rachmistrzów spisowych.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Więcej...

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwanej dalej ustawą

Więcej...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lutowiska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021r. 

Więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XXII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 26 stycznia 2021 r., o godzinie 1000.

Więcej...

Zawiadomienie

Zawiadamiam mieszkańców o zmianie wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz o zmianie sposobu segregowania odpadów komunalnych.

Więcej...

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Gminie Lutowiska

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Gminie Lutowiska

Zachęcamy do wzięcia udziału w szczepieniach przeciwko COVID - 19.

Więcej...

WYNIKI KONKURSU

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach informuje, że zwycięzcą otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarądowym w okresie od 1 stycznia 2021r. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, który z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiony” został:

Więcej...

Kalendarz

p Styczeń 2021 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31