BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

Aktualności /

Archiwum aktualności

Marzec 2021

Informacja GOPS

Szanowni Państwo

Od  dnia 1 kwietnia 2021 roku  istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie  świadczenia wychowawczego 500+ w formie papierowej, jednak ze względu na  występowanie w Polsce epidemii COVID- 19  zachęcamy do  składania wniosków  drogą elektroniczną (online) poprzez:

Więcej...

Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku

Więcej...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 30 marca 2021 r., o godzinie 1000.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system teleinformatyczny.

Przewodniczący Rady Gminy będzie prowadził sesję z sali narad Urzędu Gminy.

Więcej...

Informacja o formie pracy Urzędu Gminy

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu Gminy Lutowiska, informujemy, że od dnia 15 marca 2021r. kontakt z urzędem będzie możliwy wyłącznie drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub telefonicznie. W sytuacji gdy zajdzie potrzeba przyjścia do Urzędu Gminy, będzie to możliwe wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikami poszczególnych referatów.

Więcej...

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PRZEZ GMINĘ LUTOWISKA W ROKU 2021

W dniu 11 marca 2020 r. Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Wioletta Kozubal
  2. Iwona Mielcarek
  3. Jakub Doliwa
  4. Halina Fejdasz - Mucha

dokonała oceny złożonych ofert i po podsumowaniu punktacji rekomendowała do dofinansowania: 

Więcej...

Kalendarz

p Marzec 2021 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31