BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

15

imieniny:

Henryka
Igi
Włodzimierza

Aktualności /

Archiwum aktualności

Kwiecień 2021

Stanowisko Rady Gminy Lutowiska

Jako Samorządowcy wybrani przez społeczność lokalną Naszej Gminy i związani z nią od wielu lat, zaniepokojeni nasilającymi się w ostatnich latach różnego rodzaju działaniami aktywistów podających się za organizacje ekologiczne pragniemy wyrazić stanowczy sprzeciw przejawianym formom manifestacji.

Więcej...

ZUS przypomina - kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku

z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia tych placówek.

Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej...

Opłaty za przyjęcie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Smolniku

W oparciu o Uchwałę Nr XXIII/128/2021 Rady Gminy Lutowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi informuję, że od dnia 4 maja 2021 roku pobierane będą opłaty za przyjęcie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Smolniku selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

Więcej...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 27 kwietnia 2021 r., o godzinie 1000.

Więcej...

Kalendarz

p Kwiecień 2021 n
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30