BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Październik

15

imieniny:

Jadwigi
Leonarda
Teresy

Jak uzyskać pomoc /

Rodzina "500+"

500+

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+, DOBRY START

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Lutowiska 

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 500+, DOBRY START

 Wniosek składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. 

Od 1 lipca 2019 roku można składać wyłącznie wnioski elektroniczne ( online) za pomocą:

- portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://empatia.mpips.gov.pl/
- ePUAP-u,
- bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do Programu,
- Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS (tylko wnioski 500+) 

Od 1 sierpnia 2019 roku można składać wnioski również w wersji papierowej:

 - w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lutowiskach w dni robocze: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.30 – pok. Nr 18
- przesłać drogą pocztową na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach Lutowiska 14, 38-713 Lutowiska 

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA NOWY OKRES 2019/2021 

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzór-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-który-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019 

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE ,,DOBRY START” 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 września 2019r. 

WAŻNE: Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca roku września 2019r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019r. świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Przyznanie świadczenia nie będzie rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej, nie odebranie informacji w żaden sposób nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. 

W przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica.

Kalendarz

p Październik 2019 n
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31