BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Wrzesień

22

imieniny:

Maury
Milany
Tomasza

Bezpieczeństwo /

Koronawirus

Informacja dla wynajmujących obiekty noclegowe

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości wynajmu obiektów noclegowych informujemy, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii mówi o art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568)

W związku z tym poprzez usługi hotelarskie należy rozumieć: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych;

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LUTOWISKA

W trosce o zdrowie klientów i pracowników Urzędu  Gminy Lutowiska oraz jednostek z siedzibą w budynku Urzędu Gminy oraz realizując § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. Poz. 878) z dniem 25 maja 2020 r. wprowadzona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów, po wcześniejszym telefonicznym lub e-mail’owym uzgodnieniu terminu  z pracownikiem Urzędu, w następujących sprawach:

1) rejestracji stanu cywilnego - tel.134610316 lub 134610013 wewn. 43;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych - tel.134610316 lub 134610013 wewn. 43;

3 ) pomocy społecznej – tel. 134610055, 13 4610013 wewn. 44,45,48;

4 ) świadczenia usług komunalnych – tel. 13 4319439 ;

5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), tel. 13 4610314 lub 134610013 wewn. 46

6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471) tel. 13 4610314 lub 134610013 wewn. 46,

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),

Pozostałe adresy email oraz  numery telefonów znajdują się na stronie www.lutowiska.pl

Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności należy korzystać ze zdalnej formy, tj. poprzez:

a) emil gmina@lutowiska.pl  (pisma nie wymagające podpisu)

c) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38713 Lutowiska

d)  wrzucić do skrzynki przy wejściu do budynku

c)  elektroniczną skrzynkę podawczą 724lnd5lt2/SkrytkaESP

Wszelkie opłaty prosimy wnosić na konta znajdujące się   na stronie www.lutowiska.pl (Kasa -  tel. 134610013 wewn. 37) 

Wejście do budynku nadal pozostaje zamknięte, interesanci są wpuszczani przez pracowników z którymi byli umówieni.

Prosi się o korzystanie z domofonu zgodnie z zamieszczonym wykazem numerów.

W jednym pomieszczeniu biurowym, w tym samym czasie, dopuszcza się przebywanie 1 osoby, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Interesanci po wejściu do Urzędu obowiązani są do dezynfekcji rąk środkiem dostępnym w holu Urzędu i do założenia maseczki.

Przesyłki pocztowe

Poczta Polska informuje, że w związku z epidemią koronawirusa przesyłki listowe przekazywane będą bezpośrednio do skrzynek pocztowych, w które należy wyposażyć swoje nieruchomości

Kalendarz

p Wrzesień 2021 n
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30