BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Październik

15

imieniny:

Jadwigi
Leonarda
Teresy

Jak sortować odpady? /

Normy objętościowe

Normy objętościowe

Normy objętościowe dla odpadów selektywnie zbieranych w przeliczeniu na 1 osobę:
- 6 worków ( x100 l) na odpady selektywnie zebrane ( 4 żółte i 2 zielone) oraz 1 pojemnik (120 l) na pozostałości po sortowaniu (bez  odpadów biodegradowalnych).

Osoby, które zadeklarowały stawkę 22 zł / miesiąc będą mogły oddać 6 pojemników (120 l) odpadów zmieszanych w okresie półrocza.

Wykonawca odbierający odpady selektywnie zebrane ma obowiązek kontroli prawidłowego sortowania odpadów przez Zbierających. Złe sortowanie pociągnie za sobą podniesienie stawki do kwoty 22 zł tak jak za odpady zmieszane.

Przypominamy, że opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca( za miesiąc poprzedni) poprzez przelewy bankowe (również przez internet) na konto nr 26 8621 0007 2001 0000 8846 0026 lub gotówkowo w kasie Urzędu Gminy Lutowiska.

Worki dla mieszkańców będą przekazywane (wraz z harmonogramem) przez Wykonawcę do końca czerwca br. na okres II-go półrocza 2019 r. a w przypadku gdy na nieruchomości nie będzie właściciela bądź osoby upoważnionej do odbioru worków – prosimy o zgłaszanie się po odbiór osobiście do Urzędu Gminy w Lutowiskach.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą odbierać worki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smolniku lub w Urzędzie Gminy Lutowiska (pokój nr 15) na początku każdego miesiąca.

Raz w roku (termin ustalony harmonogramem odbioru odpadów komunalnych) są odbierane odpady wielkogabarytowe (krzesła, stoły, łóżka, meble, itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, telewizory, lodówki, kuchenki, itp.) tekstylia, duże zabawki.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych nie będą odbierane opony, odpady budowalne, organiczne i pampersy. Odpady te można nieodpłatnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki w Smolniku w godzinach jego otwarcia. 

Informujemy, że papa to odpad specjalny o kodzie 17 03 80 i ze względu na to, że jest to materiał wykonany z tektury i włókniny, nasączony masą bitumiczną i pokryty mineralną posypką, składowanie tego typu odpadu wraz z innymi odpadami jest zabronione ze względu na ryzyko skażenia środowiska. W pojemnikach na odpady komunalne nie może występować papa wraz z innymi odpadami. Urząd Gminy nie ma obowiązku odbierać tego typu odpadów. W świetle przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zapewniają przyjmowanie takich odpadów jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne ( papa nie jest odpadem komunalnym).

W związku z powyższym należy wynająć specjalną firmę, która zajmuje się utylizacją papy.

Kalendarz

p Październik 2019 n
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31