BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Luty

16

imieniny:

Danuty
Daniela
Juliany

Urząd Gminy Lutowiska /

Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie informacyjne w zakresie polowań zbiorowych

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku  –  Prawo Łowieckie  (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1295 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 na terenie gminy Lutowiska. 

Koło Łowieckie „Gawra” Lutowiska

Data

Godziny rozpoczęcia i zakończenia polowania

Rejon polowania

3.11.2018r.

800 - 1500

Smolnik

5.01.2019r.

800 - 1500

Skorodne

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutowiska i na stronie internetowej www.lutowiska.pl

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Lutowiska. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość poprzez podanie dokładnego adresu oraz numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

Krzysztof Mróz

Przedsiębiorcze Bieszczady – szanse dla MŚP

Termin spotkania: 21 września 2018 (najbliższy piątek), godzina 10:30

Miejsce: Pałac w Olszanicy

Udział jest bezpłatny, rejestrujemy się pod linkiem: https://www.polskawschodnia.gov.pl/rejestracja-na-spotkanie-przedsiebiorcze-bieszczady-szanse-dla-msp/

NOWA OFERTA POŻYCZEK UNIJNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z WOJ. PODKARPACKIEGO

POŻYCZKA STANDARDOWA – dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego

Podstawowe warunki udzielania wsparcia:

• kwota pożyczki do 300 000 złotych

• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - 1,85%

• okres spłaty: do 60 miesięcy

• karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki albo 3 miesiące w każdym 12-miesięcznym okresie spłaty

• brak prowizji za udzielenie pożyczki

• przeznaczenie pożyczki m.in.: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, kapitał obrotowy

• wkład własny MŚP nie jest wymagany.

„Instrument Finansowy - Pożyczka Standardowa jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” 

POŻYCZKA  Z PROJEKTU „PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA – TURYSTYKA” – dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej

Podstawowe parametry produktu:
• kwota pożyczki do 500 000,00 zł,
• okres spłaty: do 5 lat z możliwością karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, 
• oprocentowanie stałe: 2,15 %
• wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu w wysokości 20%. 
Dodatkowe preferencje przewidziane dla firm w fazie start-up (tj. działających na rynku do 2 lat) oraz obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo:
• oprocentowanie stałe: 0,925%
• brak wymaganego udziału własnego.

„Projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest finansowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju”. 

Informacje na temat projektów i ich zasad:

Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu – Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim.

ul. Chopina 18, 39-300 Mielec

Zespół Funduszu Pożyczkowego:

Kontakt:

17/ 788 18 59

17/ 788 18 62

17/ 788 18 65

17/ 788 18 61 

Zapraszamy na  naszą stronę internetową www.marr.com.pl do zakładki Pożyczki, gdzie można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pożyczki oraz pobrać dokumenty

Kalendarz

p Luty 2019 n
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28