BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

17

imieniny:

Brunony
Sławomira
Wery

Jak uzyskać pomoc /

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny skierowany jest do dwóch grup odbiorców: do osób niepełnosprawnych oraz do osób starszych. Przysługuje:

 1. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,
 3. osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
 4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 •  posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

 • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 •  całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.  

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w wysokości 184,42 zł miesięcznie od dnia 01 listopada 2018 roku

Zasiłku nie otrzyma osoba:

 • uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego,
 •  przebywająca w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie,

jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kalendarz

p Luty 2022 n
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28