BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Lipiec

23

imieniny:

Sławy
Sławosza
Żelisławy

Obiekty /

Strzelnica sportowa

Strzelnica sportowo- szkoleniowa w Lutowiskach została oddana do użytku w 2008 roku. Powstała z inicjatywy i przy bardzo dużym zaangażowaniu członków Koła Łowieckiego „Gawra” z Lutowisk. Środki finansowe na budowę uzyskano głównie z wkładu własnego Koła Łowieckiego tylko  w 20 % koszty pokryły dotacje, darowizny oraz  sponsoring  firm i instytucji. Bardzo duży wkład  pracy społecznej wnieśli myśliwi i funkcjonariusze Straży Granicznej z okolicznych Placówek Straży Granicznej. 

Strzelnica jest obiektem przeznaczonym do strzelań od 25 do 100 metrów. Korzystać z niej mogą wszyscy prawni posiadacze broni oraz pracownicy służb mundurowych  Każde strzelanie: szkoleniowe, sportowe,  rekreacyjne czy podczas treningów strzeleckich odbywać się może  pod nadzorem uprawnionego instruktora strzelectwa.

Strzelnica jest również dostępna dla wszystkich zainteresowanych strzelectwem sportowym i obronnym. Odbywają się na niej zawody, szkolenia i ćwiczenia lokalne i regionalne, lecz tylko z broni kulowej.

W chwili obecnej czynne są dwie osie strzeleckie: "Oś rogacza" i "Oś dzika"

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie strzelectwem zachodzi konieczność doinwestowania obiektu również w konkurencjach strzelectwa śrutowego, broni krótkiej, sportowej, pneumatycznej a w przyszłości biathlonu. W związku z tym zarząd koła czyni starania przygotowujące do lokalizacji i rozbudowy obiektu w najbliższej okolicy już istniejącej strzelnicy.

Jednocześnie informujemy, że strzelnica jest zaliczana do obiektów sportowo-rekreacyjnych, tworzy ona wraz z istniejącym stadionem zespół obiektów sportowych a po jej rozbudowie w większym zakresie przyczyni się do rozwoju aktywnego sportu i rekreacji w Bieszczadach.

Nauka i uprawianie strzelectwa oprócz innych dyscyplin winna odbywać się już w szkołach i innych organizacjach zajmujących się sportem i rekreacją.

Jednostki straży granicznej, policji, straży leśnej i straży BdPN z terenu gmin Lutowiska i Czarna mogą korzystać z usług strzelnicy odpłatnie wg. obowiązującego cennika ze zniżką 50%.

Upoważnieni do korzystania ze strzelnicy bezpłatnie są uczniowie szkół z terenu gmin Lutowiska i Czarna.

Udostępnianie strzelnicy:

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z usług strzelnicy grupowo, obowiązuje wcześniejsze spisanie uzgodnionego przez strony harmonogramu, oraz przedstawienie listy uczestników z osobiście podpisanym oświadczeniem, że każdy z nich zapoznał się z regulaminem strzelnicy.

Strzelców indywidualnych również obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie oraz potwierdzenie w rejestrze własnoręcznym podpisem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.
Grupowe strzelanie przez Koła Łowieckie odbywa się w dni wolne od pracy.
Strzelanie indywidualne przez myśliwych: w każdą środę od godziny 1530
Straż Graniczna - w każdą środę od 800-1530 po wcześniejszym zgłoszeniu do KŁ Gawra
Policja, Straż Leśna i Straż BdPN - w dni pracujące po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządem KŁ Gawra.
Inni uprawnieni - po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządem KŁ Gawra.
Inne organizacje strzeleckie nie wymienione powyżej mogą doraźnie korzystać z obiektu strzelnicy wg. obowiązującego cennika lub wg. cen uzgodnionych w uprzednio zawartej umowie z Zarządem Koła Łowieckiego Gawra w Lutowiskach.

Kontakt:

KORESPONDENCJĘ KIEROWAĆ NA ADRES:

Koło Łowieckie GAWRA

38-713 Lutowiska
e-mail: info@gawralutowiska.pl
Gospodarz Strzelnicy: Kol. Andrzej Czech tel. +48 600 935 662

Przy zamówieniach zbiorowych prosimu kontaktować się bezpośrednio z prezesem koła:
Kol. Olaf Jóźwik +48 603 030 079

Nr konta: BBS Ustrzyki Dolne 08 8621 0007 2001 0000 1502 0001

Kalendarz

p Lipiec 2024 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31