BIP Facebook - dołącz do nas!

Lutowiska

Maj

25

imieniny:

Borysa
Magdy
Marii-Magdaleny

Aktualności /

Archiwum aktualności

Listopad 2021

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). zwołuję XXXI sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 1 grudnia 2021 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy.

Więcej...

Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne”.

W 2017 roku Gmina Lutowiska opracowała i przyjęła do realizacji „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023”. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lutowiska to niezbędny dokument, który pozwolił  ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obiektu byłej strażnicy WOP w Lutowiskach na cele społeczne”, dla którego dokumentację projektowo-budowlaną wykonało Biuro Projektowe DRAFT Piotr Jasiński..  W związku z tym, że budżet naszej gminy nie pozwalał na realizację niniejszego projektu wyłącznie ze środków własnych (jego wartość kosztorysowa wynosiła ok. 3,8 mln. PLN), wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Osi priorytetowej 6 Spójność Przestrzenna i Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i o po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania, w dniu 29 maja 2019 roku podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 336 775,67 PLN i ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa w wysokości 311 570,07 PLN.  

Więcej...

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Gminna Lutowiska zakończyła realizację projektu  „Zagospodarowanie kompleksu festynowo – rekreacyjnego w Lutowiskach”, współfinansowanego w  ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Zielone Bieszczady.

W ramach projektu wykonano trybuny na 100 osób, oświetlenie placu festynowego oraz zakupiono namiot imprezowy, 30 kompletów zestawów stołowych i 3 banery. 

Więcej...

Gmina Lutowiska laureatem konkursu „Rosnąca Odporność”

Informujemy,  że Gmina Lutowiska zdobyła I miejsce na poziomie powiatu bieszczadzkiego w organizowanym przez Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 konkursie dla samorządów pod nazwą „Rosnąca Odporność”.

Więcej...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Lutowiska

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372). zwołuję XXX sesję Rady Gminy Lutowiska na dzień 23 listopada 2021 r., o godzinie 10.00, która odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy. 

Więcej...

KOMUNIKAT DO MIESZKAŃCÓW GMINY LUTOWISKA

Na podstawie Zarządzenia  Nr 89/2021 Wójta – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Lutowiska z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie udziału  gminy Lutowiska w powiatowym treningu systemu wykrywania  i alarmowania informuje, że w dniu 18 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych  na  terenie gminy.

W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane:
godz. 11:00  - akustyczny sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu”;
godz. 11:15 - akustyczny sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu”.

Do przeprowadzenia głośnej próby uruchomienia systemów alarmowych należy wykorzystać syreny alarmowe uruchamiane ręcznie na punktach alarmowych przy remizach OSP.

Więcej...

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Uprzejmie informujemy, że od 08 listopada do 21 listopada 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych.

Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lutowiska na lata 2022-2027.

Więcej...

Stowarzyszenie Inicjatyw Bieszczadzkich „Przełączenie” inauguruje działalność warsztatami w Dwerniku

W dniach 11-13 listopada br. Stowarzyszenie Inicjatyw Bieszczadzkich „Przełączenie” zaprasza na specjalne spotkania inaugurujące działalność organizacji. Warsztaty przyrodnicze, tkackie oraz bębniarskie odbędą się pod nową wiatą w miejscowości Dwernik, będącą pierwszym etapem budowy pola namiotowego tworzonego przez stowarzyszenie. Organizatorzy zapowiadają wstęp wolny, choć ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej...

Szanowni Mieszkańcy!

Urząd Gminy Lutowiska informuje, że w dniach od 08 listopada 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy rozpoczną kontrole nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

Więcej...

Kalendarz

p Listopad 2021 n
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30